Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα από το πανεπιστήμιου του Κέιμπριτζ η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι πως αν ζούμε ή αν εργαζόμαστε κοντά σε κάποιο ταχυφαγείο ή αν υπάρχουν ταχυφαγεία στον δρόμο προς την δουλειά μας είμαστε πιο επιρρεπείς στο να καταναλώσουμε έτοιμο φαγητό και κατά επέκταση να είμαστε πιο παχύσαρκοι. Στην έρευνα συμμετείχαν 5442 άτομα 29 με 62 ετών, οι οποίοι εργάζονταν εκτός σπιτιού. Οι επιστήμονες μελέτησαν μέση κατανάλωση έτοιμου φαγητού και δείκτη παχυσαρκίας στους συμμετέχοντες. Το 48 % των συμμετεχόντων είχαν τα περισσότερα ταχυφαγεία γύρω από τον εργασιακό τους χώρο σε σχέση με το σπίτι τους, ενώ ο μέσος αριθμός ταχυφαγείων που είχε κάποιος στο άμεσο περιβάλλον του ήταν 32 ταχυφαγεία. Τα άτομα που είχαν τα περισσότερα ταχυφαγεία στο περίγυρο τους παρουσίασαν αυξημένη κατανάλωση έτοιμου φαγητού και μεγαλύτερο δείκτη παχυρακιάς. Είναι εμφανές ότι η οπτική επαφή προκαλεί την ανάγκη κατανάλωσης και η κατανάλωση τον εθισμό με λογική κατάληξη την παχυσαρκία. Η ισορροπημένη διατροφή είναι αδήριτη ανάγκη για την εξασφάλιση της υγείας του ανθρώπου σε όλες τις ηλικίες, η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και αυτό θα πρέπει να είναι το κίνητρο μας για να αντισταθούμε στο οπτικό ερέθισμα.