Η παχυσαρκία είναι γνωστό σε όλους ότι εγκυμονεί κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία άλλα μια πρόσφατη έρευνα, σε συνεργασία πολλών διαφορετικών πανεπιστημίων της Μ. Βρετανίας, μελέτησε κατά πόσο η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τις ακαδημαϊκές αποδόσεις των εφήβων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και ακαδημαϊκών επιδόσεων σε σχέση με τα αγόρια, αλλά στις κοπέλες η σχέση ήταν άμεση. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν 6000 άτομα και σύμφωνα με την έρευνα κορίτσια που ήταν παχύσαρκα στην ηλικία των 11 παρουσίασαν μειωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις στις ηλικίες των 13 και 16 ετών, σε σχέση με κοπέλες που είχαν φυσιολογικό βάρος στην ηλικία των 11 ετών. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα ακόμα και όταν συμπερίλαβαν στην μελέτη των δεδομένων παράγοντες όπως κοινωνική θέση, οικονομικές δυνατότητες, δείκτης ευφυΐας, ψυχική υγεία και ηλικία έναρξης της εμμήνου ρύσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παχυσαρκία επηρεάζει ακόμα και το σύστημα της εκπαίδευσης επιδρόντας αρνητικά στην ακαδημαϊκή μας εξέλιξης.

Καραγιάννης Νίκ. BSc, SRD, MPhil
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος – Ερευνητής