Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έρχονται από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μετά από δεκαετή παρακολούθηση 600.000 μεσήλικων γυναικών παρατήρησαν ότι η κατανάλωση βιολογικών φρούτων και λαχανικών δεν μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου. Βιολογικά τρόφιμα ονομάζουμε αυτά τα οποία καλλιεργούνται χωρίς την χρήση συνθετικών εντομοκτόνων και χημικών φυτοφαρμάκων. Οι επιστήμονες της Οξφόρδης σύγκριναν τα ποσοστά εκδήλωσης των 16 πιο κοινών τύπων καρκίνου μεταξύ 180.000 γυναικών που δήλωσαν ότι δεν κατανάλωναν ποτέ βιολογικά προϊόντα σε σχέση με 45.000 γυναίκες που δήλωσαν ότι κατά κύριο λόγο κατανάλωναν βιολογικά προϊόντα. Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν έδειξαν καμία διαφορά ανάμεσα στους δυο πληθυσμούς σε ότι αφορά την εκδήλωση των 16 πιο κοινών τύπων καρκίνου. Συνεπώς οι επιστήμονες προτείνουν καλό πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών μας πριν την κατανάλωση για να αποβάλουμε τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που φέρουν.