Η συγκεκριμένη έρευνα που έρχεται από το πανεπιστήμιο του Southampton της Μ. Βρετανίας και είναι η πρώτη έρευνα που μελετάει την επίπτωση των γειτονικών κέντρων εστίασης στην οστική μάζα παιδιών έως 6 ετών. Οι επιστήμονες μελέτησαν στην οστική μάζα 1107 παιδιών στην γένεση, στα 4 και στα 6 έτη ζωής. Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι παιδιά που ζούσαν σε περιοχές με αυξημένο αριθμό ταχυφαγείων παρουσίαζαν μειωμένη οστική μάζα κατά την γένεση, χωρίς όμως να υπάρχει συσχέτιση με τα αποτελέσματα στα 4 και 6 έτη ζωής. Τα παιδιά που ζούσαν σε περιοχές με αυξημένο αριθμό χώρων εστίασης που υπήρχε υγιεινό φαγητό παρουσίασαν αυξημένη οστική μάζα τόσο στη γένεση όσο και στα 4 και 6 έτη ζωής. Είναι φανερό ότι οι μητέρες και τα παιδιά που έχουν την δυνατότητα να καταναλώνουν μια υγιεινή διατροφή έχουν άμεσες επιπτώσεις στην σωματική τους σύσταση και στην γενικότερη υγεία τους.