Σε αντίθεση με το πεποίθηση ότι η τεμπελιά οδηγεί στην παχυσαρκία είναι τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας από το πανεπιστήμιο του Los Angeles της Αμερικής όπου μέσα από μια μελέτη σε τρωκτικά ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση έτοιμου φαγητού και η απόρροια αυτού που είναι η παχυσαρκία οδηγούν σε κόπωση και αδράνεια. Έχοντας δύο ομάδες τρωκτικών σε μια ισορροπημένη διατροφή και σε μια διατροφή έτοιμου φαγητού παρατήρησαν ότι μετά από 3 μήνες τα τρωκτικά στην διατροφή του έτοιμου φαγητού παρουσίασαν αύξηση βάρους. Επίσης οι επιστήμονες παρατήρησαν με την χρήση ενός μηχανισμού, που μπορούσαν τα τρωκτικά από μόνα τους να πατήσουν και να πάρουν ‘δωράκια’ φαγητού, τα τρωκτικά που ακολουθούσαν μια ισορροπημένη διατροφή χρησιμοποιούσαν το μηχανισμό σε διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τα τρωκτικά που ακολουθούσαν μια διατροφή έτοιμου φαγητού. Μετά από 6 μήνες και για μια διάρκεια 9 ημερών, οι επιστήμονες άλλαξαν τις διατροφές των δυο ομάδων και τα τρωκτικά που έτρωγαν την ισορροπημένη διατροφή γύρισαν σε μια διατροφή έτοιμου φαγητού και το αντίθετο για την άλλη ομάδα. Δεν παρατήρησαν διαφορές στο βάρους ή την κινητικότητα των δύο ομάδων με αυτή την αλλαγή. Συνεπώς η μακροχρόνια και όχι ή βραχυπρόθεσμη κατανάλωση έτοιμου φαγητού είναι αυτή που προκαλεί παχυσαρκία και γενικευμένη αδράνεια. Η πεποίθηση που καλλιεργείται ότι η τεμπελιά-αδράνεια οδηγεί στην παχυσαρκία είναι λάθος. Η παχυσαρκία που οφείλεται σε διατροφικές αιτίες είναι η αιτία της τεμπελιάς-αδράνειας και όχι το αποτέλεσμα.

Καραγιάννης Νίκ. BSc, SRD, MPhil
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος – Ερευνητής