Ερευνητές από το Ισπανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Έρευνας Νερού μελέτησαν μεταλλικό νερό από 131 πηγές και από 94 διαφορετικές μάρκες νερού που υπάρχουν στην Ισπανία για να εντοπίσουν ουσίες οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στο εμφιαλωμένο νερό από την χρήση πλαστικών μπουκαλιών, οι οποίες σε υψηλή ποσότητα είναι τοξικές για τον οργανισμό. Μελετήθηκαν δείγματα αμέσως μετά την εμφιάλωση αλλά και 1 χρόνο μετά. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά εφόσον από τα 6.516 δείγματα μόνο το 5,6 % αυτών παρουσίασε αυξημένη ποσότητα αυτών των ουσιών και τα περισσότερα δείγματα παρουσίασαν πολύ μικρές ποσότητες αυτών των ουσιών ακόμα και 1 χρόνο μετά την εμφιάλωση. Καλό όμως είναι αφού το μπουκάλι ανοιχτεί να καταναλώνεται άμεσα.

Καραγιάννης Νίκ. BSc, SRD, MPhil
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος – Ερευνητής