Τις ευεργετικές ιδιότητες του μαγνησίου στον ανθρώπινο εγκέφαλο φέρνει στο φως μία νέα έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν πρόσφατα. Αυτή η νέα έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στο πανεπιστήμιο του Πεκίνου της Κίνας, παρουσίασε ότι η κατανάλωση μαγνησίου ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία σε ότι αφορά την ικανότητα μάθησης και την βελτίωση της μνήμης. Τα πειράματα έγιναν σε νέους και ηλικιωμένους αρουραίους. Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα, έδειξε ότι η κατανάλωση μαγνησίου ενισχύει την ικανότητα σκέψης και παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ελλιπής κατανάλωση του συγκεκριμένου διατροφικού στοιχείου χωλαίνει την διανοητική λειτουργία και οδηγεί στην επιτάχυνση της καταστροφής της μνήμης των ηλικιωμένων ανθρώπων.

Το μαγνήσιο αποτελεί ένα από τα απαραίτητα, αλλά και πιο διαδεδομένα στοιχεία στην διατροφή μας. Πιο συγκεκριμένα, το μαγνήσιο υπάρχει στους ξηρούς καρπούς, στα πράσινα λαχανικά και στα δημητριακά ολικής αλέσεως. Η δράση του μαγνησίου είναι ευρεία σε πολλούς ιστούς του σώματος,  συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφάλου. Η ίδια ομάδα ερευνητών από την Κίνα, σε προηγούμενη ερευνά της έδειξε ότι το μαγνήσιο προώθησε την σύναψη μεταξύ νευρικών κυττάρων. Με τον όρο σύναψη εννοούμε την μεταφορά ενός νευρικού σήματος από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο. Όπως είναι γνωστό η διατροφή έχει επίπτωση στην ικανότητα σκέψης των ανθρώπων και με το να ανακαλύψουμε διατροφικά στοιχεία, τα οποία ενισχύουν τις συνάψεις των νευρικών κυττάρων, μπορούμε να βρούμε διατροφικούς μεθόδους για να ενισχύσουμε την μάθηση και την μνήμη και να εμποδίσουμε την παρακμή αυτών, η οποία παρατηρείται κυρίως στους ηλικιωμένους.

Στη συγκεκριμένη έρευνα οι επιστήμονες δημιούργησαν μια μορφή μαγνησίου η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η ποσότητα αυτού του στοιχείου στον εγκέφαλο κάποιων αρουραίων από διαφορετικές ηλικίες και στη συνέχεια μελέτησαν τις κυτταρικές αλλαγές και τις συμπεριφορές των ζώων σε σχέση με την ικανότητα της μνήμης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αυξημένη συγκέντρωση μαγνησίου στην εγκεφαλική περιοχή ενίσχυσε πολλές διαφορετικές μορφές εκμάθησης και μνήμης τόσο στους νεαρούς όσο και στους ηλικιωμένους αρουραίους.

Πιο συγκεκριμένα οι κυτταρικές αλλαγές σε σχέση με την μνήμη παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των λειτουργικών συνάψεων με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων μορίων που σηματοδοτούν συνάψεις και την ενίσχυση βραχυπρόθεσμων και μακροπροθέσμων συνάψεων, οι οποίες είναι σημαντικές για τη μάθηση και τη μνήμη. Επίσης, μια ομάδα πειραματόζωων που είχε μια κλασσική διατροφή, η οποία παρείχε αρκετό μαγνήσιο και ανάλογο με αυτό που παρέχει η μέση διατροφή του ανθρώπου, δεν παρουσίασε τα επιθυμητά αποτελέσματα των αυξημένων ικανοτήτων της μάθησης και μνήμης. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να συμπεράνουν πως η κατανάλωση μαγνησίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την μέση κατανάλωση, έτσι ώστε  να επιτευχθούν τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας.

 

Τα έως τώρα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας δείχνουν πως ο μισός πληθυσμός των αναπτυγμένων χωρών έχει μικρότερη από την μέση κατανάλωση μαγνησίου και η κατανάλωση είναι ακόμα μικρότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι πολύ πιθανό πως εκεί  οφείλεται η μείωση της μνήμης που παρουσιάζεται στους ηλικιωμένους. Συνεπώς, αυξάνοντας την κατανάλωση μαγνησίου πάνω από το μέσο επίπεδο κατανάλωσης μπορούμε να ενισχύσουμε την εγκεφαλική λειτουργία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Ας δώσουμε, λοιπόν, έμφαση στην κατανάλωση των ξηρών καρπών, των πράσινων λαχανικών και των δημητριακών ολικής αλέσεως στην καθημερινή μας διατροφή, όπως ακριβώς ορίζει το πρότυπο της σωστής ισορροπημένης διατροφής.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD,MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian