Πρόκειται για μια έρευνα του πανεπιστημίου Michigan της Αμερικής για άτομα άνω των 50 έως των 80 ετών με την χρήση ενός γκάλοπ που μελετούσε την εθιστική συμπεριφορά σε βιομηχανοποιημένα τρόφιμα όπως τα γλυκά, τα αλμυρά σνακ, τα ζαχαρούχα ροφήματα και τα φαγητά που προσφέρουν τα ταχυφαγεία. Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων που επικεντρώνονταν στην έντονη επιθυμία για την κατανάλωση αυτών των τροφίμων, στην αδυναμία αποφυγής κατανάλωσης αυτών των τροφίμων και στην ύπαρξη συμπτωμάτων απεξάρτησης από αυτά τρόφιμα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες έχει παρατηρηθεί ότι ο εγκεφαλικός εθισμός σε βιομηχανοποιημένα τρόφιμα που εμπεριέχουν υψηλή ποσότητα ζάχαρης, λίπους και απλών υδατανθράκων είναι ανάλογος με τον εθισμό σε ουσίες όπως το ταμπάκο, το αλκοόλ και άλλες εθιστικές ουσίες. Βάση αυτών των κλασικών εθισμών οι επιστήμονες δημιούργησαν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τον εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα, όπου εμπεριέχει ερωτήσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που οι συμμετέχοντες μπορεί να αντιμετωπίζουν και να τους εξωθούν στην εθιστική υπερφαγία βιομηχανοποιημένων τροφίμων.  Τα αποτελέσματα του γκάλοπ έδειξαν ότι το 17 % των ατόμων 50 έως 64 ετών και το 8 % των ατόμων 65 έως 80 ετών παρουσιάζουν εθιστική συμπεριφορά στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Στις γυναίκες συμμετέχοντες τα ποσοστά εθισμού ήταν στο 32 % για ηλικίες μεταξύ 50 και 64 ετών και στο 18 % για ηλικίες 65 έως 80 ετών. Το 32 % των γυναικών και το 14 % των ανδρών που δήλωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους ήταν από μέτρια έως άσχημη, παρουσίασαν εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και ήταν τα ποσοστά τους διπλάσια σε σχέση με αυτών που παρουσίασαν εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και δήλωσαν από καλή έως τέλεια την κατάσταση της υγείας τους. Επίσης, το 45 % των γυναικών και το 23 % των ανδρών που δήλωσαν πως η κατάσταση της ψυχικής τους υγείας ήταν από μέτρια έως άσχημη, παρουσίασαν εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και ήταν τα ποσοστά τους τριπλάσια σε σχέση με αυτών που παρουσίασαν εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και δήλωσαν από καλή έως τέλεια την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. Οι συμμετέχοντες που παρουσίασαν εθιστική συμπεριφορά στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα μόνο το 1 % των ανδρών και το 4 % των γυναικών δήλωσαν φυσιολογικό βάρος, οι υπόλοιποι ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες που δήλωσαν έντονα αισθήματα απομόνωσης το 51 % των γυναικών και 26 % των ανδρών παρουσίασαν εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα, ενώ μόνο το 8 % των γυναικών και το 4 % των ανδρών που δεν έχουν την αίσθηση της απομόνωσης παρουσίασαν τον διατροφικό εθισμό στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα.  Η εν λόγω επιδημιολογική μελέτη παρουσιάζει έντονα την εθιστική επίδραση που έχει η κατανάλωση αυτών των τροφίμων, καθώς επίσης μας δείχνει ότι ανάλογοι παράγοντες που οδηγούν ένα άτομο να εθιστεί στο ταμπάκο ή στο αλκοόλ ή άλλες εθιστικές ουσίες, οδηγούν ανθρώπους στον εθισμό των βιομηχανοποιημένων τροφίμων. Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθούν ανάλογες δομές και πλαίσια για βοηθήσουμε άτομα να απεξαρτηθούν από τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα άτομα που είναι εθισμένα στο ταμπάκο, το αλκοόλ και άλλες εθιστικές ουσίες.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: Deep Blue Library