Η συγκεκριμένη έρευνα είναι κοινωνιολογική και αφορά την επίπτωση που έχει η φτώχια και κατά επέκταση η μείωση στην διαθεσιμότητα του φαγητού στα παιδιά, εφόσον καθημερινά φτάνουν στα αυτιά μας περιστατικά παιδιών που λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία της Ελλάδος λόγω της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που έχει ιδικά στα παιδιά. Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στη Αμερική και μελέτησε την επίπτωση που είχε η μετάβαση από ένα καθεστώς διατροφικής ασφάλειας, κοινός καθημερινής παροχής φαγητού, σε ένα καθεστώς διατροφικής ανασφάλειας, κοινός έλλειψης στην καθημερινή παροχή φαγητού. Τα παιδιά που βίωσαν την μεταφορά από ένα καθεστώς διατροφικής ασφάλειας σε ένα καθεστώς διατροφικής ανασφάλειας παρουσίασαν μειωμένη ικανότητα επικοινωνίας, μειωμένο αυτοέλεγχο, ανάρμοστη και βίαια συμπεριφορά και αυξημένη εσωστρέφεια. Επίσης, παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον διατροφικής ανασφάλειας ή πέρασαν από ένα περιβάλλον διατροφικής ασφάλειας σε ένα περιβάλλον διατροφικής ανασφάλειας παρουσίασαν αυξημένη νοσηρότητα σε σχέση με παιδιά που έζησαν όλη τους την ζωή σε ένα περιβάλλον διατροφικής ασφάλειας. Ίσως αυτό να αποτελεί και μια αιτία που σήμερα στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται τέτοια ραγδαία αύξηση στην ενδοσχολική βία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτά τα παιδιά και να τους προσφέρουμε την απαιτούμενη στήριξη.

Καραγιάννης Νίκ. BSc, SRD, MPhil
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος – Ερευνητής