Σε μια έρευνα που έγινε στην Αμερική σε 3000 παιδιά οι επιστήμονες μελέτησαν την κατανάλωση αναψυκτικών που παρουσίασε ο πληθυσμός αυτών των παιδιών σε σχέση με την εκδήλωση βιαίας συμπεριφοράς καθώς και της δυνατότητας συγκέντρωσης που μπορούσαν να επιδείξουν. Το 40 % των παιδιών κατανάλωναν τουλάχιστον 1 αναψυκτικό την ημέρα ενώ το 4 % κατανάλωναν από τέσσερα και πάνω αναψυκτικά ημερησίως. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κατανάλωση αναψυκτικών οδηγεί σε αυξημένη βίαιη συμπεριφορά. Τα παιδιά που κατανάλωναν από 4 και πάνω αναψυκτικά είχαν διπλάσιες πιθανότητες να καταστρέψουν ξένη περιουσία, να επιτεθούν σωματικά σε τρίτους και να εμπλακούν σε καβγάδες, σε σχέση με παιδιά που είχαν μηδενική κατανάλωση αναψυκτικών. Άλλη μια έρευνα που αποδεικνύει τις τραγικές συνέπειες των βιομηχανοποιημένων προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία αλλά και συμπεριφορά.