Η άνοια σχετίζεται με την γνωστική εξασθένηση που παρατηρείται σε μεταγενέστερες ηλικίες. Ενώ υπάρχουν διαφορετικές μορφές άνοιας, η νόσος του Αλτσχάϊμερ είναι η πιο κοινή και είναι νευροεκφυλιστική. Πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με την αυξημένη εναπόθεση πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι συνάψεις μεταξύ των εγκεφαλικών νευρώνων. Άτομα με ήπια μορφή της νόσους του Αλτσχάϊμερ παρουσιάζουν απώλεια μνήμης και εναλλαγές στην προσωπικότητα και στην συμπεριφορά τους. Σε πιο προχωρημένα στάδια παρουσιάζουν αδυναμία κίνησης και εντονότερη απώλεια μνήμης, ενώ σε τελικά στάδια αδυνατούν να επικοινωνήσουν και απαιτείται καθολική φροντίδα στην καθημερινότητα τους. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει θεραπεία για την νόσο του Αλτσχάϊμερ και συνεπώς οποιαδήποτε μεθοδολογία μπορεί να καθυστερήσει και να επιβραδύνει την εξέλιξη της είναι κάτι θετικό.

Επιστήμονες από το Maryland της Αμερικής μελέτησαν τα αποτελέσματα από δυο διαφορετικές έρευνες, με συγκεντρωτικό αριθμό συμμετεχόντων 7.756 άτομα. Η πρώτη έρευνα μελέτησε την γνωστική λειτουργία των συμμετεχόντων το 2000 και το 2004, ενώ η δεύτερη, αρχής γενομένης το 2006-2008 και μετά από 2, 4 και 10 χρόνια. Πέρα από την χρήση τυποποιημένων τεστ για τον έλεγχο της γνωστικής λειτουργίας, οι επιστήμονες μελέτησαν την διατροφή των συμμετεχόντων σε σχέση με την Μεσογειακή διατροφή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν καλύτερα την Μεσογειακή διατροφή είχαν και χαμηλότερα επίπεδα γνωστικής δυσλειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι η κατανάλωση ψαριού μείωσε δραστικά τις πιθανότητες της γνωστικής δυσλειτουργίας και την εξέλιξη της γενικότερης γνωστικής εξασθένησης. Σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, η μελέτη τους δεν συμπεριέλαβε παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο και τη φυσική δραστηριότητα των συμμετεχόντων, που επιδρούν θετικά στην επιβράδυνση της γνωστικής εξασθένησης. Πάντως μπορούμε να πούμε με μια σχετική σιγουριά, ότι η Μεσογειακή διατροφή, που στηρίζεται στην κατανάλωση ψαριού, φρούτων, λαχανικών, σιτηρών ολικής αλέσεως, οσπρίων και ξηρών καρπών, έχει θετική επίδραση στις γνωστικές μας ικανότητες και μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάϊμερ και της γεροντικής άνοιας.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: Alzheimer’s Association