Η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και το Βέλγιο είναι οι μοναδικές χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει τον καταναλωτή να διακρίνει την διατροφική αξία των τροφίμων που αγοράζει και να είναι σε θέση να διαχωρίσει τα τρόφιμα σε περισσότερο και λιγότερο υγιεινά. Ο συνεχής όγκος ερευνών που προκύπτει φανερώνει ότι η αυξημένη κατανάλωση τροφίμων χαμηλής διατροφικής αξίας αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου και εδώ έχουμε άλλη μια πολύ μεγάλη έρευνα από το Εθνικό Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και την Ιατρική του Παρισιού σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα. Στην έρευνα αναλύθηκαν δεδομένα 471.495 ατόμων για μια μέση περίοδο 15,3 ετών όπου οι συμμετέχοντες έδωσαν πληροφορίες για τις διατροφικές τους συνήθειες και για το ιατρικό τους ιστορικό και ιδικά για καρκινογένεση. Στην περίοδο μελέτης αυτών των 15,3 ετών 49.794 άτομα παρουσίασαν καρκινογένεση εκ των οποίων 12.063 παρουσίασαν καρκίνο του μαστού, 6.745 καρκίνο του προστάτη και 5.806 καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα τα οποία κατά κύριο λόγο κατανάλωναν τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκινογένεση. Οι άνδρες που κατανάλωναν τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρκίνο του παχέος εντέρου, καρκίνο στομάχου, καρκίνο του πνεύμονα, του λάρυγγα και του φάρυγγα, ενώ οι γυναίκες με την χαμηλότερη διατροφική αξία στην διατροφή τους είχαν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρκίνο του ύπατος και καρκίνο του μαστού, ειδικά μπαίνοντας στην εμμηνόπαυση. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει σε όλα τα τρόφιμα αναλυτική σήμανση της διατροφικής τους αξίας και σε συνδυασμό με οργανωμένη πληροφόρηση προς το κοινό, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να επιλέξουν περισσότερα υγιεινά τρόφιμα και να τα εντάξουν στην διατροφή τους.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: PLOS medicine