Επιστήμονες από την Ν. Αφρική μελέτησαν 36 διαφορετικές μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια για να αναδείξουν τον συσχετισμό μεταξύ της κατανάλωσης αναψυκτικών με ζάχαρη και της παρουσίας καρδιοαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου ΙΙ. Παλιότερες έρευνες έχουν παρουσιάσει ότι υπάρχει πιθανότητα η καθημερινή κατανάλωση αναψυκτικών με ή χωρίς ζάχαρη να αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης διαβήτη, αλλά κάποια από αυτά τα αποτελέσματα έχουν κριθεί αμφιλεγόμενα. Έτσι λοιπόν οι επιστήμονες της Ν. Αφρικής μελέτησαν 36 διαφορετικές έρευνες που σχετίζονται με την κατανάλωση αναψυκτικών και έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καθημερινή κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης υπέρτασης και η κατανάλωση μέχρι 2 το πολύ αναψυκτικών με ζάχαρη την εβδομάδα αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης διαβήτη. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η συχνή κατανάλωση αναψυκτικών μειώνει κατά 17 % την ευαισθησία των κυττάρων στην δράση της ινσουλίνης με αποτέλεσμα την αυξημένη παρουσία σακχάρου στο αίμα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ελαχιστοποίηση στην κατανάλωση αναψυκτικών για την άμεση μείωση των πιθανοτήτων νοσηρότητας.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian