Ερευνητές από την Μαδρίτη παρατήρησαν ότι η ελλιπής κατανάλωση πρωινού αυξάνει τις πιθανότητες αρτηριοσκλήρυνσης και της εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων. Οι επιστήμονες μελέτησαν 4000 άτομα ηλικίας από 40 έως 54 ετών για μια περίοδο 6 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 27 % των συμμετεχόντων κατανάλωναν ένα πρωινό το οποίο παρείχε περισσότερο από το 20 % των θερμίδων που κατανάλωναν μέσα στη μέρα. Επίσης, το 70 % των συμμετεχόντων είχαν ένα πρωινό το οποίο παρείχε 5 – 20 % των συνολικών θερμίδων που κατανάλωναν, ενώ το 3 % των συμμετεχόντων παρουσίασε χαμηλότερη από 5 % κατανάλωση θερμίδων στο πρωινό τους. Παράλληλα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι αυτό το 3 % των συμμετεχόντων ακολουθούσαν ένα ανθυγιεινό τρόπο ζωής που συμπεριλάμβανε υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα και ανεπαρκή διατροφή. Το συγκεκριμένο ποσοστό ατόμων παρουσίασε 1,5 – 2,5 φορές περισσότερη εμφάνιση αθηρωματικής πλάκας σε σχέση με αυτούς που κατανάλωναν καθημερινά πρωινό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας και η ελλιπής κατανάλωση αυτού εδραιώνει μια πολύ αρνητική συνήθεια που μπορεί να αποβεί μοιραία μεταγενέστερα στη ζωή μας.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian