Είναι γνωστό ότι τα ζαχαρούχα ποτά, όπως τα αναψυκτικά, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και έχουν συνδεθεί με παχυσαρκία, διαβήτη, καρδιοαγγειακά νοσήματα και καρκινογένεση. Επιστήμονες από την Γαλλία μελέτησαν 101.257 άτομα με μια μέση ηλικία τα 42 έτη. Οι επιστήμονες συνέλλεξαν πληροφορίες σε ότι αφορά την μέση κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών όπως αναψυκτικά, φρουτοποτά, φυσικούς χυμούς με και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ζαχαρούχα milkshakes, αθλητικά και ενεργειακά ποτά. Επίσης, οι επιστήμονες συμπεριέλαβαν και ποτά Diet, τα οποία φέρουν γλυκαντικές ουσίες, όπως αναψυκτικά Diet και milkshakes Diet. Οι επιστήμονες μελέτησαν τους συμμετέχοντες για 9 χρόνια και επικεντρώθηκαν σε 3 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, μαστού, προστάτη και εντέρου. Κατά την περίοδο των 9 ετών 2.193 άτομα με μέση ηλικία τα 59 έτη παρουσίασαν καρκινογένεση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σε καθημερινή βάση για κάθε επιπλέον 100 ml κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών οι πιθανότητες καρκινογένεσης αυξάνονται κατά 18 % και κατά 22 % για την εκδήλωση καρκίνου του μαστού. Ανάλογα αποτελέσματα έδειξε και η κατανάλωση 100 % φυσικών χυμών, ενώ δεν υπήρξε συσχέτιση σε ότι αφορά τους καρκίνους του προστάτη και του εντέρου. Σε ότι αφορά τα ποτά Diet οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να βγάλουν συμπεράσματα διότι ήταν πολύ χαμηλή η κατανάλωση στο δείγμα των ατόμων που μελετήθηκε. Επίσης, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν αρκετά υψηλός, ήταν κατά κύριο λόγω γυναίκες από ανώτερα κοινωνικά στρώματα με επίπεδα καρκινογένεσης χαμηλότερα του γενικότερου πληθυσμού της Γαλλίας. Ανάλογες έρευνες έχουν δείξει πιο έντονη συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και καρκινογένεσης. Βλέπουμε λοιπόν άλλη μια έρευνα να συσχετίζει την αυξημένη κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, ακόμα και 100 % φυσικών χυμών, με αυξημένες πιθανότητες καρκινογένεσης.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: BMJ