Μια νέα έρευνα σε συνεργασία του Max Planck Ινστιτούτου Γνωστικών και Εγκεφαλικών Επιστημών με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λειψίας στη Γερμανία μελέτησαν την επίδραση που έχει η κατανάλωση ή μη ζωικών τροφίμων στο βάρος και στην συμπεριφορά 8.943 ατόμων, ασχέτως ηλικίας, φύλου και επιπέδου μόρφωσης.

Στην πρώτη φάση της έρευνας οι επιστήμονες μελέτησαν την συχνότητα κατανάλωσης ζωικών τροφίμων των συμμετεχόντων και πιο συγκεκριμένα χώρισαν τα ζωικά τρόφιμα σε πρωτογενή όπως για παράδειγμα είναι το κρέας, το ψάρι και τα αλλαντικά και σε δευτερογενή όπως είναι το αυγό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα τα οποία κατανάλωναν συχνά τα πρωτογενή ζωικά τρόφιμα είχαν υψηλότερο βάρος σε σχέση με αυτούς που απόφευγαν τα πρωτογενή, αλλά κατανάλωναν τα δευτερογενή ζωικά τρόφιμα συχνά, ενώ αυτοί που απέφευγαν όλα τα ζωικά τρόφιμα είχαν το χαμηλότερο βάρος. Αν και οι ακριβείς αιτίες αυτού δεν είναι εμφανείς μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα οι επιστήμονες υποθέτουν ότι αυτοί που αποφεύγουν τα ζωικά τρόφιμα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση βιομηχανοποιημένων τροφίμων τα οποία είναι πολύ υψηλά σε ζάχαρη και λίπος. Επίσης, τα φυτικά τρόφιμα είναι υψηλά σε φυτικές ίνες με αποτέλεσμα να προκαλούν πιο έντονο αίσθημα κορεσμού με χαμηλότερη πρόσληψη θερμίδων.

Στην δεύτερη φάση της έρευνας οι επιστήμονες μελέτησαν, με την χρήση ψυχολογικών ερωτηματολογίων, την συμπεριφορά ατόμων που καταναλώνουν ή αποφεύγουν τα ζωικά τρόφιμα. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα άτομα που ακολουθούσαν μια χορτοφαγική διατροφή ήταν λιγότερο εξωστρεφείς σε σχέση με αυτούς που είχαν υψηλή κατανάλωση ζωικών τροφίμων. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι οι εσωστρεφείς άνθρωποι έχουν την τάση να παρουσιάζουν περιοριστικές διατροφικές συνήθειες ή οι διατροφικές τους συνήθειες και επιλογές προκαλούν κοινωνική απομόνωση. Επίσης, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στην νευρωτική συμπεριφορά μεταξύ των ατόμων που καταναλώνουν συχνά ζωικά τρόφιμα και αυτών που τα αποφεύγουν. Σε αντίθεση με παρελθοντικές παρόμοιες έρευνες που έδειξαν ότι αυτοί που επιλέγουν μια πιο χορτοφαγική διατροφή παρουσιάζουν πιο έντονη νευρωτική συμπεριφορά η εν λόγω έρευνα δεν παρουσίασε διαφορές. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα σε ότι αφορά την κατάθλιψη, που η κατανάλωση ή μη ζωικών τροφίμων δεν φαίνεται να επηρεάζει.

Η αποφυγή των ζωικών τροφίμων και η υιοθέτηση μιας χορτοφαγικής διατροφής φαίνεται να κερδίζει έδαφος με το πέρασμα των χρόνων καθώς για παράδειγμα στην Γερμανία, από όπου προέρχεται και η εν λόγω έρευνα, τα τελευταία 2 χρόνια ο αριθμός των ατόμων που δηλώνουν χορτοφάγοι έχει αυξηθεί κατά 400.000 άτομα. Συνεπώς, είναι μια διατροφική συμπεριφορά που γίνεται όλο και περισσότερο αποδεχτή από το γενικότερο κοινωνικό σύνολο και φαίνεται να έχει θετική επίδραση στο βάρος αυτών που την ακολουθούν.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: MDPI