Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Γλασκόβης της Μ. Βρετανίας θέλησαν να μελετήσουν συγκριτικά τα επίπεδα θνησιμότητας μεταξύ παχυσαρκίας και καπνίσματος. Οι επιστήμονες συνέλεξαν πληροφορίες από 192.239 κατοίκους της Αγγλίας και της Σκωτίας, που συμμετείχαν στις εθνικές έρευνες υγείας με μέση ηλικία τα 50 έτη, από το 2003 έως το 2017. Οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες για το ύψος τους, το βάρος τους και αν ποτέ υπήρξαν καπνιστές. Οι επιστήμονες συνέδεσαν αυτές τις πληροφορίες με εκτιμήσεις για τον κίνδυνο θανάτου από το κάπνισμα, χρησιμοποιώντας 17 διαφορετικές έρευνες, και με εκτιμήσεις για τον κίνδυνο θανάτου από παχυσαρκία, χρησιμοποιώντας 198 διαφορετικές έρευνες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι για ηλικίες άνω των 65 και ηλικίες μεταξύ 45 και 64 ετών, η παχυσαρκία ήταν υπεύθυνη για 3,5 % και 3,4 %, αντίστοιχα, περισσότερους θανάτους σε σχέση με το κάπνισμα. Για νεότερες ηλικίες από 16 έως 44 βρέθηκε ότι το κάπνισμα ήταν υπεύθυνο για 2,4 % περισσότερους θανάτους σε σχέση με την παχυσαρκία το 2017. Διαφορές εντοπίστηκαν και μεταξύ ανδρών και γυναικών όπου για την περίοδο μεταξύ 2003-2017 οι θάνατοι από παχυσαρκία αυξήθηκαν στου άνδρες κατά 31 % και στις γυναίκες κατά 25,9 %, ενώ οι θάνατοι από κάπνισμα μειώθηκαν κατά 14,9 % στους άνδρες και κατά 18,1 % στις γυναίκες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η μείωση που παρατηρείται στους θανάτους από το κάπνισμα οφείλεται στην επιτυχία της κρατικής καμπάνιας για διακοπή του καπνίσματος, χωρίς να συμβαίνει το ίδιο όμως με την παχυσαρκία στις μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες, που αυξάνει τα επίπεδα καρδιοαγγειακών παθήσεων και καρκινογένεσης. Η παχυσαρκία είναι μια διεθνής πανδημία με τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων κάθε χρόνο να αυξάνονται και να αγγίζουν το 30 % παγκοσμίως. Οι κρατικοί μηχανισμοί σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. πρέπει να δουλέψουν πυρετωδώς για την μείωση αυτών των ποσοστών για βελτίωση του προσδόκιμου ζωής.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: BCM