Είναι κοινός γνωστό και αποδεκτό ότι στις βιοχημικές μας εξετάσεις πέρα από την τιμή της χοληστερίνης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και οι τιμές που παίρνουμε από τους δύο διαφορετικές τύπους χοληστερίνης και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στην ‘καλή’ (HDL) και ‘κακή’ (LDL) χοληστερίνη. Συνεπώς, θεωρούμε ότι όσο πιο χαμηλή η τιμή της χοληστερίνης και της ‘κακής’ χοληστερίνης και όσο πιο υψηλή η τιμή της ‘καλής’ χοληστερίνης τόσο το καλύτερο. Σύμφωνα όμως με μια πρόσφατη έρευνα από το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης οι υπερβολικά υψηλές τιμές στα επίπεδα της ‘καλής’ χοληστερίνης μπορεί και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Οι επιστήμονες μελέτησαν πληροφορίες από 116.000 άτομα και για μια περίοδο 6 ετών. Μέσα σε αυτή την περίοδο περισσότεροι από 10.500 άτομα απεβίωσαν. Οι επιστήμονες μέτρησαν χοληστερίνη προγευματικά και παρατήρησαν ότι 0,4 % των ανδρών και 0,3 % των γυναικών παρουσίασαν υπερβολικά υψηλές τιμές ‘καλής’ χοληστερίνης. Πιο συγκεκριμένα η φυσιολογική τιμή ‘καλής’ χοληστερίνης για τους άνδρες είναι 1 – 1,3 mmol/L και για τις γυναίκες 1,3 – 1,5 mmol/l. Υπερβολικά υψηλές τιμές ‘καλής’ χοληστερίνης για τους άνδρες θεωρήθηκε πάνω από 3 mmol/L και για τις γυναίκες πάνω από 3,5 mmol/L. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι άνδρες με υπερβολικά υψηλές τιμές ‘καλής’ χοληστερίνης είχαν 106 % περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητας σε σχέση με άνδρες που παρουσίασαν φυσιολογικές τιμές ‘καλής’ χοληστερίνης, ενώ οι γυναίκες με υπερβολικά υψηλές τιμές ‘καλής’ χοληστερίνης παρουσίασαν 68 % περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητας. Βλέπουμε μια έρευνα η οποία αλλάζει τα δεδομένα αλλά δεν εξηγεί τις αιτίες που η υπερβολικά αυξημένη τιμή της ‘καλής’ χοληστερίνης αυξάνει τα επίπεδα θνησιμότητας και περαιτέρω έρευνες θα χρειαστούν για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian