Πριν μια εβδομάδα παρουσιάστηκε στις εικονικές επιστημονικές συνεδρίες του American Heart Association, για το 2020, μια έρευνα της ιατρικής σχολής του Rutgers New Jersey της Αμερικής, που έδειξε ότι η αυξημένη εναπόθεση λίπους στα πόδια προστατεύει από την υπέρταση. Οι επιστήμονες μελέτησαν περίπου 6.000 άτομα με μέση ηλικία τα 37 έτη, εκ των οποίων οι μισές ήταν γυναίκες και το 24 % των συμμετεχόντων παρουσίασαν αυξημένη πίεση > 130/80 mm Hg. Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι η αυξημένη εναπόθεση λίπους γύρω από την μέση έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην καρδιακή λειτουργία, άλλα αυτή η πρόσφατη έρευνα έρχεται να μας προσφέρει νέα δεδομένα. Το ποσοστό λίπους στα πόδια των συμμετεχόντων ποσοτικοποιήθηκε έτσι ώστε να ομαδοποιηθούν οι συμμετέχοντες σε αυτούς που είχαν υψηλό και χαμηλό ποσοστό λίπους στα πόδια, με υψηλό ποσοστό λίπους να ορίζεται στους άνδρες μεγαλύτερο του 34 % και στις γυναίκες υψηλό ποσοστό λίπους στα πόδια να ορίζεται μεγαλύτερο του 39 %. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης άτομα με υψηλότερο ποσοστό λίπους στα πόδια παρουσίασαν 61 % λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν υπέρταση. Επίσης, άτομα με υψηλό ποσοστό λίπος στα πόδια είχαν 53 % λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν αυξημένη διαστολική πίεση (την μικρή) και 39 % λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν αυξημένη συστολική πίεση (την μεγάλη). Στη συνέχεια οι επιστήμονες συμπεριέλαβαν και περαιτέρω παράγοντες στην ανάλυση των δεδομένων όπως ηλικία, φύλο, εθνότητα, μορφωτικό επίπεδο, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, αιματολογικά επίπεδα χοληστερίνης και εναπόθεση λίπους γύρω από την μέση και τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα. Σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες η έρευνα δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πως η αρτηριακή πίεση μπορεί να σχετίζεται με το ποσοστό λίπους στα πόδια ενός ατόμου. Επίσης, περισσότερα άτομα θα πρέπει να εξεταστούν για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα και ως ένα βαθμό τα αποτελέσματα είναι περιοριστικά εφόσον δεν συμμετείχαν άτομα άνω των 60 ετών. Ίσως στο μέλλον με περισσότερη μελέτη η περίμετρος των μηρών να αποτελέσει ένα διαγνωστικό εργαλείο όπως χρησιμοποιείται η περίμετρος της μέσης για τον υπολογισμό του σπλαχνικού λίπους.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: JIC