Κατά την περίοδο της καραντίνας η παιδική παχυσαρκία παρουσίασε αύξηση από το 19 % στο 22 % και ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη Μάζας Σώματος διπλασιάστηκε. Μια έρευνα από το πανεπιστήμιο της Georgia της Αμερικής μελέτησε την επίδραση αυτής της αύξησης του βάρους στο καρδιοαγγειακό σύστημα των παιδιών. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 600 παιδιά, έφηβοι και πολύ νέοι ενήλικες. Οι επιστήμονες μελέτησαν την ποσότητα του σπλαχνικού λίπους και την δυσκαμψία των αρτηριών. Το σπλαχνικό λίπος βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα και διεισδύει στα ζωτικά όργανα και η αρτηριακή δυσκαμψία εξαναγκάζει το καρδιοαγγειακό σύστημα να δουλέψει περισσότερο για να μεταφέρει το αίμα στους ιστούς. Τα αποτελέσματα τις μελέτης έδειξαν ότι οι παχύσαρκοι συμμετέχοντες είχαν αυξημένα επίπεδα σπλαχνικού λίπους και αρτηριακής δυσκαμψίας. Καθώς δεν υπάρχουν πολλές ανάλογες έρευνες, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αρνητική επίδραση που ξεκινάει στο καρδιοαγγειακό σύστημα από μικρές ηλικίες θα έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα άτομα να είναι πολύ πιο επιρρεπή στις καρδιοπάθειες σε μεταγενέστερες ηλικίες. Περεταίρω οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η αρτηριακή δυσκαμψία σταδιακά θα προκαλέσει διάχυτα ζητήματα υγείας επηρεάζοντας και άλλα όργανα του σώματος των παθόντων. Απόδειξη αυτής της άποψης είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με διαβήτη τύπου ΙΙ, μια πάθηση που στο παρελθόν επηρέαζε μόνο τους ενήλικες. Άλλωστε οι 145 από τους νεαρούς συμμετέχοντες της έρευνας είχαν διαγνωστεί με διαβήτη τύπου ΙΙ. Όταν ένα άτομο, που βρίσκεται στην ανάπτυξη, νοσεί από τόσο νεαρή ηλικία, πολλά συστήματος του σώματος τείνουν να υποβαθμίζονται με πιο επιταχυνόμενο ρυθμό, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητας νοσηρότητας και θνησιμότητας σε μεταγενέστερες ηλικίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άσχημες διατροφικές συνήθειες, σε συνδυασμό με την ελλιπή σωματική δραστηριότητα, επηρεάζουν και τις παιδικές / εφηβικές ηλικίες, που έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν φαινόμενα νοσηρότητας, που θα έχουν πολύ αρνητικές επιδράσεις στο μέλλον.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: Wiley Online Library