Μια νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο του Άμπερντην της Μ. Βρετανίας μελέτησε την επίδραση που έχει η παρατηρημένη απώλεια βάρους σε ασθενείς με Πάρκινσον σε ότι άφορα την εκδήλωση άνοιας και του προσδόκιμου ζωής αυτών των ασθενών. Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια νευρολογική εκφυλιστική ασθένεια που παρουσιάζει συμπτώματα όπως τρέμουλο, μυϊκή δυσκαμψία, αστάθεια και βραδύτητα στις κινήσεις. Ενώ είναι γνωστό και παρατηρημένο ότι η νόσος του Πάρκινσον προκαλεί απώλεια βάρους είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών που σχετίζονται με την κλινική έκβαση αυτών των ασθενών. Πέρα από την νόσο του Πάρκινσον υπάρχει όμως και το σύνδρομο του παρκινσονισμού όπου οι πάσχοντες παρουσιάζουν ανάλογη συμπτωματολογία με αυτή του Πάρκινσον αλλά οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες. Οι επιστήμονες μελέτησαν 187 άτομα με νόσο του Πάρκινσον, 88 άτομα με σύνδρομο παρκινσονισμού και 240 υγιή άτομα ανάλογων ηλικιών με αυτή των νοσούντων για μια περίοδο 10 ετών, όπου ήλεγχαν το βάρους τους ετησίως. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώιμη απώλεια βάρους για ασθενείς με Πάρκινσον ή παρκινσονισμό προκάλεσε 2,23 φορές αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης άνοιας και 1,23 φορές αυξημένες πιθανότητες θνησιμότητας. Επίσης, οι νοσούντες που έχασαν βάρος από τον πρώτο χρόνο παρουσίασαν πιο άμεση ανάγκη για φροντιστές έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα τους. Τα αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας οδήγησαν τους επιστήμονες να αναρωτηθούν κατά πόσο μια πολυθερμιδική διατροφή θα μπορούσε να επιβραδύνει την έκβαση της ασθένειας και την περαιτέρω ανάγκη για περισσότερη έρευνα γύρω από την άνοια.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

 

Link: MedicalNewsToday