Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η καλή μάσηση του φαγητού μας έχει θετικές επιδράσεις και ένα αιώνα πριν θεωρείτο μια δημοφιλής πρακτική για την παρεμπόδιση της αύξησης βάρους και της παχυσαρκίας. Βέβαια αν και ως άποψη ήταν δημοφιλής πολύ λίγες έρευνες έγιναν γύρω από το θέμα της μάσησης και πως ακριβώς μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση της χαμηλής σωματικής μάζας. Η μάσηση του φαγητού σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε Τροφογενής Θερμογένεση και ουσιαστικά περιγράφουμε την αύξηση που παρατηρείται στον μεταβολισμό (καύσεις του σώματος) και την κινητικότητα του γαστρεντερικού συστήματος μετά την κατανάλωση του φαγητού. Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Waseda της Ιαπωνίας θέλησαν να μελετήσουν για πρώτη φορά ενδελεχώς την επίδραση της μάσησης στα επίπεδα της Τροφογενούς Θερμογένεσης. Για να μπορέσουν οι επιστήμονες να αποφύγουν την επίδραση που έχει ο όγκος του φαγητού στο στομάχι κατά την πέψη στο συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποίησαν φαγητό σε υγρή μορφή. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ακολούθησαν 3 διαφορετικά επιστημονικά πρωτόκολλα σε 3 διαφορετικές μέρες. Στο πρώτο η κατανάλωση του υγρού φαγητού γίνονταν με την άμεση κατάποση 20 ml αυτού κάθε 30 δευτερόλεπτα, στο δεύτερο επανέλαβαν την ίδια διαδικασία αλλά κρατούσαν τα 20 ml του υγρού φαγητού στο στόμα, χωρίς να μασάνε, για 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να εκτιμήσουν καλύτερα την γεύση του, και στο τρίτο πρωτόκολλο οι συμμετέχοντες τα 20 ml υγρού φαγητού τα μασούσαν για 30 δευτερόλεπτα (μία μάσηση το δευτερόλεπτο) πριν την κατάποση. Τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση του πειράματος οι επιστήμονες συνέλεξαν πληροφορίες σε ότι αφορά τα επίπεδα πείνας και πληρότητας, την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση οξυγόνου, την Τροφογενή Θερμογένεση και την σπλαχνική κυκλοφορία του αίματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως δεν υπήρχε διαφορά στα επίπεδα πείνας και πληρότητας ανάμεσα στα διαφορετικά ερευνητικά πρωτόκολλά. Η Τροφογενής Θερμογένεση, η κατανάλωση οξυγόνου, η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και η σπλαχνική κυκλοφορία του αίματος αυξήθηκαν περισσότερο στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πρωτόκολλο. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι η καλή μάσηση αυξάνει τα επίπεδα καύσεων στο σώμα και όντως μπορεί να παρεμποδίσει την παχυσαρκία. Μπορεί οι διαφορές στην αύξηση της Τροφογενούς Θερμογένεσης, με την καλή μάσηση, να είναι μικρές, αλλά τα πολλαπλά γεύματα μέσα στην ήμερα, 365 ημέρες τον χρόνο, μας παρέχουν μια ικανοποιητική αύξηση στα επίπεδα του μεταβολισμού και μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην παρεμπόδιση της παχυσαρκίας. Κοινώς, η αργή μάσηση και κατάποση του φαγητού μας, είναι μια πολύ καλή πρακτική και συνήθεια που πρέπει να υιοθετήσουμε για να διατηρήσουμε χαμηλή σωματική μάζα.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: Nature