Επιστήμονες από το National Institute of Aging (Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης) της Βαλτιμόρη στην Αμερική σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά κέντρα μελέτησαν την επίδραση, που έχει μια πολύ μικρή μείωση στην θερμιδική κατανάλωση, στην μυϊκή μάζα των συμμετεχόντων. Παλαιότερες έρευνες σε ζώα έχουν δείξει ότι η μείωση στην κατανάλωση θερμίδων, με επαρκή κατανάλωση διατροφικών στοιχείων, όπως είναι οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, προκαλεί μείωση στην διαδικασία της γήρανσης. Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 90 υγιείς άνθρωποι (31 άνδρες και 59 γυναίκες) οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 γκρουπ. Το ένα γκρουπ 57 ατόμων, με μέση ηλικία τα 38 έτη, έπρεπε να μειώσουν την κατανάλωση των θερμίδων τους κατά 25 % ημερησίως για μια περίοδο 2 ετών, ενώ το άλλο γκρουπ 33 ατόμων, με μέση ηλικία τα 40 έτη, δεν χρειάζονταν να αλλάξουν τίποτα στις διατροφικές τους συνήθειες για την ίδια χρονική περίοδο. Οι συμμετέχοντες των 2 γκρουπ, που είχαν ανάλογη ηλικία και βάρος μεταξύ τους, στο τέλος του πρώτου και του δεύτερου χρόνου μελέτης παρουσιάστηκαν στο κέντρο μελέτης, όπου οι επιστήμονες πήραν βιοψίες από τους τετρακέφαλους και μελέτησαν εργομετρικά την παραγωγή μυϊκής δύναμης των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες που έπρεπε να μειώσουν την θερμιδική τους κατανάλωση κατά 25 % κατάφεραν να την μειώσουν μέχρι 12 % στην καλύτερη των περιπτώσεων και τον πρώτο χρόνο παρουσίασαν μια μείωση βάρους περίπου στα 10 κιλά, κατά μέσω όρο, ενώ τον δεύτερο χρόνο το βάρος τους παράμεινε σταθερό. Το άλλο γκρουπ διατήρησε το βάρος σου σχετικά σταθερό κατά την διάρκεια της μελέτης. Παρόλο την μείωση στην μυϊκή μάζα των συμμετεχόντων, ως αποτέλεσμα της μείωσης του βάρους, δεν φάνηκε να μειώθηκε η μυϊκή τους δύναμη, βάση των εργομετρικών τεστ. Επίσης, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι η θερμιδική μείωση προκάλεσε αύξηση στην έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας και μεταβολισμού, ενώ προκάλεσε μείωση στις φλεγμονώδεις γονιδιακές εκφράσεις.

Μπορεί η συγκεκριμένη μελέτη να έχει σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων, αλλά τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές είναι ανάλογα με αυτά που έχουν δείξει παρελθοντικές μελέτες σε ζώα. Η συγκεντρωτική μείωση θερμίδων που κατάφεραν να εδραιώσουν οι συμμετέχοντες ήταν πάρα πολύ μικρή και κατά πολύ μικρότερη από τις απαιτήσεις του επιστημονικού πρωτοκόλλου, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή η αμελητέα θερμιδική μείωση επαρκεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό μας και να αυξήσει την ειδική δύναμη των μυών. Σαφέστατα περαιτέρω ανάλογες έρευνες θα πρέπει να γίνουν σε ανθρώπους, πάντως σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η μείωση θερμίδων σχετίζεται με επιβράδυνση του γήρατος.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: WILEY