Μια πρόσφατη έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Αμερικάνικου Καρδιολογικού Συλλόγου στο Σικάγο, όπου μελέτησαν τις επίπτωσης στην υγεία που έχει η χρονικά περίοδο στην οποία καταναλώνουν φαγητό οι άνθρωποι μέσα στην μέρα. Η κατανάλωση φαγητού μέσα στην ημέρα μπορεί να συμβεί εντός ενός χρονικού παραθύρου από 4 έως και 12 ώρες. Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας έχουν υιοθετήσει την κατανάλωση φαγητού σε ένα χρονικό παράθυρο 8 ωρών, μένοντας 16 νηστικοί, επηρεασμένοι από την πρόσφατη μόδα της διαλειμματικής νηστείας στην προσπάθεια τους να μειώσουν το βάρος τους. Παρελθοντικές έρευνες έδειξαν ότι η περιορισμένη χρονικά κατανάλωση φαγητού βελτιώνει κάποιους καρδιολογικούς δείκτες όπως την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα σακχάρου και χοληστερίνης στο αίμα. Παρόλα αυτά όταν αυτή η πρακτική είναι μακροχρόνια φαίνεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και αυξάνει τις πιθανότητες θνησιμότητας από καρδιολογικές αιτίες.

Οι επιστήμονες μελέτησαν δεδομένα από την εθνική Αμερικανική μελέτη 15 ετών όπου συμμετείχαν 20.000 άνδρες και γυναίκες μέσης ηλικίας 49 ετών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης τους έδειξαν ότι άτομα τα οποία καταναλώνουν όλο το φαγητό της ημέρας μέσα σε 8 ή λιγότερες ώρες είχαν 91 % περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητας από καρδιοαγγειακά νοσήματα. Άτομα με καρδιοαγγειακά νοσήματα όπου το χρονικό παράθυρο κατανάλωσης του φαγητού τους μέσα στην μέρα ήταν από 8 έως 10 ώρες είχαν 66 % περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητας από καρδιολογικές παθήσεις ή εγκεφαλικό. Η περιορισμένη χρονικά κατανάλωση φαγητού μέσα στην μέρα δεν μείωσε τις πιθανότητες θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία. Μια χρονική περίοδο κατανάλωσης φαγητού 16 ωρών, με 8 ώρες νηστεία, φάνηκε να μειώνει τις πιθανότητες θνησιμότητας από καρκίνο σε καρκινοπαθείς ασθενείς.

Συνεπώς βλέπουμε ότι η διαλειμματική νηστεία μπορεί να ενισχύει την υγεία μας βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και δεν βελτιώνει τις πιθανότητες επιβίωσης νοσούντων από καρδιοαγγειακά νοσήματα και καρκινογένεση. Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε την απόλυτη σημαντικότητα της διατροφικής πληρότητας καθώς θωρακίζει τον οργανισμό μας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην πρόληψη.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: American Heart Association. “8-hour time-restricted eating linked to a 91% higher risk of cardiovascular death.”