Είναι η πρώτη μεγάλη έρευνα που μελετάει τη συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και υπέρτασης σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ΙΙ. Παρελθοντικές έρευνες έχουν παρουσιάσει ότι η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με την εμφάνιση υπέρτασης, αλλά η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δεν έχει ξεκαθαριστεί αν έχει ανάλογη επίπτωση. Επιστήμονες από το ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου Wake Forest της Β. Καρολίνας της Αμερικής μελέτησαν 10.000 άτομα (61 % άνδρες, 39 % γυναίκες) με μέση ηλικία τα 63 έτη. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν τουλάχιστον μια δεκαετία διαγνωσμένοι με διαβήτη τύπου ΙΙ και υψηλού κινδύνου για καρδιοαγγειακά νοσήματα, είτε γιατί έπασχαν από κάποιο καρδιοαγγειακό νόσημα, είτε γιατί είχαν τουλάχιστον 2 παράγοντες που σχετίζονταν με καρδιοαγγειακά νοσήματα, όπως υπέρταση, υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, κάπνιζαν ή ήταν παχύσαρκοι. Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν βάση της μέσης εβδομαδιαίας κατανάλωσης αλκοόλ σε μηδενική, χαμηλή (1-7 αλκοολούχα ποτά), μέτρια (8-14 αλκοολούχα ποτά) και υψηλή (15 ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά). Επίσης, κατηγοριοποιήθηκαν βάση της πίεσης τους σε φυσιολογική (χαμηλότερη από 120/80 mm Hg), αυξημένη (120-129/<80 mm Hg), υψηλή (130-139/80-89 mm Hg) και πολύ υψηλή (140/90 mm Hg και υψηλότερα), έχοντας λάβει υπόψιν την αντιυπερτασική τους θεραπεία. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ δεν συνδέθηκε με αυξημένη, υψηλή και πολύ υψηλή πίεση. Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέθηκε με αυξημένη, υψηλή και πολύ υψηλή πίεση, ενώ η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ συνδέθηκα κατά 91 % με αυξημένη πίεση, κατά 149 % με υψηλή πίεση και 204 % με πολύ υψηλή πίεση. Ενώ η χαμηλή προς μέτρια κατανάλωση αλκοόλ έχει βρεθεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία του γενικού πληθυσμού, σε ότι αφορά ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ΙΙ οι πιθανότητες να εκδηλώσουν υπέρταση είναι υψηλότερες. Σε γενικές γραμμές άτομα που πάσχουν από διαβήτη τύπου ΙΙ είναι πιο επιρρεπή να παρουσιάσουν καρδιοαγγειακά προβλήματα και η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την αρτηριακή τους πίεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η υπερβολή στις διατροφικές μας συνήθειες έχει αρνητική επίπτωση στην υγεία μας, αλλά είναι ακόμα χειρότερο για ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, όπως ο διαβήτης. Απαιτείται μέτρο στα πάντα για να εξασφαλίσουμε την υγεία μας και την μακροζωία μας.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: JAHA