Πρόκειται για μια έρευνα του πανεπιστημίου East Anglia της Μ. Βρετανίας στην οποία συμμετείχαν 9.000 μαθητές γυμνασίων και δημοτικών από 50 διαφορετικά σχολεία. Η έρευνα είναι η πρώτη που μελέτησε τις διατροφικές συνήθειες μαθητών και πως μπορεί να επηρεάζει την ψυχική τους ευεξία. Είναι γνωστό ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κουλτούρα των σύγχρονων σχολείων επηρεάζουν την ψυχική ευεξία των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Παιδιά και νέοι που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα στην εφηβεία τους έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται η έκβαση της ενήλικης ζωής τους και τα επιτεύγματα τους μεταγενέστερα. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώσαν τις συνήθεις διατροφικές τους συμπεριφορές και μετείχαν σε κατάλληλα για την ηλικία τους ψυχολογικά τεστ, που σχετίζονται με την ευτυχία, την ηρεμία και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι μόνο το 25 % των μαθητών γυμνασίου και το 28 % των μαθητών δημοτικού κατανάλωναν την επαρκή ποσότητα φρούτων και λαχανικών στην καθημερινή τους διατροφή, ενώ λιγότερο από 10 % των παιδιών παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι περισσότερο από το 20 % των παιδιών γυμνασίου και το 10 % των παιδιών δημοτικού δεν κατανάλωναν πρωινό, ενώ περισσότερο από το 10 % των παιδιών του γυμνασίου δεν έτρωγαν μεσημεριανό. Η επαρκής κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συνδέθηκε με καλύτερη ψυχική ευεξία και πιο συγκεκριμένα για παιδιά γυμνασίου. Η κατανάλωση ενός καλού πρωινού σχετίστηκε με καλύτερη ψυχική υγεία σε σχέση με μαθητές που για πρωινό κατανάλωναν ένα σνακ ή ένα ρόφημα. Πιο συγκεκριμένα η κατανάλωση ενεργειακών ποτών από παιδιά γυμνασίου είχε χειρότερη επίδραση στην ψυχική τους ευεξία σε σχέση με μαθητές που δεν κατανάλωναν τίποτα για πρωινό. Επίσης, η έλλειψη γευμάτων, όπως πρωινού ή μεσημεριανού, φάνηκε να έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στις ακαδημαϊκές επιδώσεις αλλά και στην ανάπτυξη των παιδιών. Τέλος, οι επιστήμονες διαπίστωσαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων ότι η ‘κακή’ ποιότητα της διατροφής των παιδιών έχει εξίσου ή και χειρότερη επίδραση στην ψυχική τους ευεξία, όσο και το να ζουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με έντονες διαφωνίες και ενδοοικογενειακή βία. Η εν λόγω έρευνα είναι μοναδική στο είδος της και επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει την σημαντικότητα της καλής διατροφής και της επαρκής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από παιδιά πριν και κατά την διάρκεια των σχολικών ετών, για να μπορέσουν μεγιστοποιήσουν την ψυχική τους ευεξία και να εκδηλώσουν τις πλήρεις δυνατότητες τους.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: BMJ Journals