Η επισιτιστική ανασφάλεια σχετίζεται με την αδυναμία να εξασφαλίσουμε την κατανάλωση φαγητού σε καθημερινή βάση είτε λόγω οικονομικών αιτιών είτε άλλων αιτιών όπως για παράδειγμα θα ήταν ένας πόλεμος ή οποιαδήποτε αιτία που θα μας παρεμπόδιζε να έχουμε επαρκή κατανάλωση φαγητού. Επιστήμονες από την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Yale θέλησαν να ερευνήσουν την επίδραση που θα είχε η επισιτιστική ανασφάλεια στην εκδήλωση αδηφαγικής διαταραχής και παχυσαρκίας. Αδηφαγική διαταραχή ή επεισοδιακή υπερφαγία ονομάζουμε μια διαταραχή σίτισης που σχετίζεται με υψηλή κατανάλωση φαγητού σε μικρή χρονική περίοδο και αδυναμία ελέγχου και παύσης στην κατανάλωση φαγητού. Οι επιστήμονες μελέτησαν ένα δείγμα 1.250 ατόμων το οποίο χώρισαν σε 3 γκρουπ, υγιές βάρος, παχύσαρκοι και πάσχοντες από αδηφαγική διαταραχή. Οι επιστήμονες συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με το πως η οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων επηρέασε την διατροφική τους συμπεριφορά για ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες των γκρουπ της παχυσαρκίας και της αδηφαγικής διαταραχής δήλωσαν μειωμένη κατανάλωση φαγητού ή και παράλειψη γευμάτων μέσα στην μέρα, σε σχέση με αυτό που θεωρούν ότι θα έπρεπε να καταναλώνουν. Ενώ μέχρι πρότινος θεωρείτο ότι η αδηφαγική διαταραχή σχετίζονταν με την προσπάθεια για απώλεια βάρους, τα νέα δεδομένα όμως αποδεικνύουν ότι περεταίρω παράγοντες όπως η επισιτιστική ανασφάλεια μπορούν να συμβάλουν και να οδηγήσουν στην εκδήλωση διαταραχών σίτισης όπως είναι η αδηφαγική διαταραχή ή επεισοδιακή υπερφαγία. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε χώρες που βρίσκονται σε κρίση είτε οικονομική, είτε κοινωνική / πολεμική, οι κάτοικοι αυτών είναι πολύ πιο επιρρεπείς να παρουσιάσουν διαταραχές σίτισης.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: Wiley Online Library