Πρόσφατη μακροχρόνια έρευνα από το πανεπιστήμιο του Johns Hopkins της Αμερικής μελέτησε τις διατροφικές συμπεριφορές 550 ενηλίκων για μια περίοδο εξήμισι ετών για να μελετήσουν κατά πόσο επηρεάζει θετικά την απώλεια βάρους η διαλειμματική νηστεία. Οι επιστήμονες δημιούργησαν μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου στην οποία οι συμμετέχοντες κατέγραφαν την ώρα αφύπνισης, την ώρα του πρώτου γεύματος μέσα στην ημέρα, την ώρα κατανάλωσης του τελευταίου γεύματος και την ώρα ύπνου. Επίσης, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν το βάρος τους στην εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία τα 51 έτη και μέσο δείκτη μάζας σώματος 30,8 kg/m2, συνεπώς ήταν παχύσαρκοι. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο συγκεντρωτικός αριθμός μεγάλων γευμάτων (περισσότερες από 1000 θερμίδες) και μεσαίων γευμάτων (μεταξύ 500 και 1000 θερμίδων) σχετίζονταν με αύξηση βάρους κατά την διάρκεια των εξήμισι ετών, ενώ τα πολλαπλά μικρά γεύματα (λιγότερο από 500 θερμίδες) σχετίζονταν με μείωση βάρους, στην εν λόγο περίοδο. Η μέση χρονική περίοδος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γεύμα ήταν 11,5 ώρες, η μέση χρονική περίοδος από την αφύπνιση μέχρι το πρώτο γεύμα ήταν οι 1,6 ώρες, η μέση χρονική περίοδος από το τελευταίο γεύμα μέχρι τον ύπνο ήταν οι 4 ώρες και η μέση ώρα ύπνου ήταν οι 7,5 ώρες. Τέλος, οι επιστήμονες συμπέραναν ότι η περιορισμένη χρονικά κατανάλωση γευμάτων δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στην μείωση του βάρους των συμμετεχόντων σε μια περίοδο εξήμισι ετών, σε αντίθεση με την συχνότητα των γευμάτων και τον συγκεντρωτικό αριθμό θερμίδων που φάνηκαν να επηρεάζουν πολύ περισσότερο το βάρος των συμμετεχόντων. Συνεπώς, αν και η διαλειμματική νηστεία στην εποχή μας είναι η τελευταία μόδα για απώλεια βάρους, δεν φάνηκε να είναι αποτελεσματική μέθοδος για μακροχρόνια απώλεια βάρους και ο θερμιδικός περιορισμός των πολλαπλών μικρών γευμάτων να παραμένει ως η πιο αποτελεσματική μεθοδολογία, για την ώρα.

Καραγιάννης Νικόλαος BSc, SRD, MPhil

Διαιτολόγος – Dietitian

Link: JAHA