ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτό το οποίο επιδιώκω είναι να χρησιμοποιήσω όλα τα στοιχεία της μέχρι τώρα εμπειρίας μου.

Προσφέρονται συνεδρίες οι οποίες διαρκούν μέχρι μια ώρα για να εξηγήσουμε, να συζητήσουμε και να τονίσουμε την σημαντικότητα της κατάλληλης διατροφής που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής σύμφωνα με την κλινική του κατάσταση. Διάφορες παρουσιάσεις γίνονται για την διατροφή που είναι η καταλληλότερη για την κάθε πάθηση.

Εβδομαδιαία μενού παρέχονται τα οποία είναι φτιαγμένα σύμφωνα με τις διατροφικές προτιμήσεις του καθενός. Επίσης, για τους ασθενείς που θέλουν να χάσουν ή να κερδίσουν βάρος παρέχονται εβδομαδιαίες λιπομετρήσεις με λιπομετρητή υψηλής εγκυρότητας.

Τα πάντα τα οποία λαμβάνουν χώρο στις συνεδρίες θα εξηγούνται στον ασθενή με κάθε λεπτομέρεια και θα είναι βασισμένα σε επιστημονικά δρώμενα όπως προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από ακαδημαϊκές έρευνες πανεπιστημιακών κέντρων.

Επίσης, οι ασθενής θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα και με τον προσωπικό τους κωδικό να ελέγχουν την συνολική τους πρόοδο.

 

Login