ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 01-01-2017

Ο Καραγιάννης Νικόλαος ως νόμιμος αντιπρόσωπος τις «Dietetics.com.gr» στην Ελλάδα («η Εταιρεία»), δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς της. Οι «Προσωπικές Πληροφορίες» είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα πρόσωπα (όπως πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς). Αυτή η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε από:

Αυτήν την ιστοσελίδα (η «ιστοσελίδα»)

Τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες εκ μέρους μας για χρήση μέσω Η/Υ και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας (τα «Apps»)

τις κοινωνικής δικτύωσης σελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι συνδεδεμένων στο «Dietetics.com.gr» και

άλλα εργαλεία και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης («το Περιεχόμενο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης») συλλογικά αναφερόμενα – συμπεριλαμβομένων της Ιστοσελίδας, των Apps και του Περιεχομένου Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- εφεξής ως «Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» και μέσω άλλων πηγών όπως η αίτηση ασφάλισης σας και οι δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με εμάς, καθώς και μέσω άλλων τρίτων στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον Νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Απόκρυψη Όλων

Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Πληροφοριών σας μπορείτε να στείλετε e-mail  στη διεύθυνση : ‘info’@kouklouberis.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24210 22373 ή με  fax στο 24210 44873

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε

Ανάλογα με το είδος της σχέσης σας με την Εταιρεία μας, οι Προσωπικές Πληροφορίες σας που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης/αναγνωσιμότητας και πληροφορίες επικοινωνίας Για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων, γένος, οικογενειακή κατάσταση, τόπο και ημερομηνία γέννησης

Αριθμούς ταυτότητας που εκδίδονται από κυβερνητικά όργανα ή αρχές

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες λογαριασμών

Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας

Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβουμε από εσάς ευαίσθητες πληροφορίες , όπως ενδεικτικά τη θρησκεία   το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό .

Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών

Ηχογραφήσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών προς τους αντιπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα.

Προτιμήσεις μάρκετινγκ και έρευνες ικανοποίησης πελατών

Ενδέχεται να μας ενημερώσετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας για θέματα μάρκετινγκ, για συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις δώρων ή άλλες προωθήσεις προϊόντων ή να μας απαντήσετε σε προαιρετικές έρευνες που αξιολογούν το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες.

Λογαριασμός Mέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και πληροφορίες από τα Apps

Ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα Apps ή το περιεχόμενο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του ID του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης και φωτογραφίας προφίλ και άλλων Προσωπικών Πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης σας που παρέχει ένας άλλος πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό σας σε οιαδήποτε Ηλεκτρονική Υπηρεσία της «Dietetics.com.gr», Προσωπικές Πληροφορίες από τον λογαριασμό σας κοινωνικής δικτύωσης θα είναι προσβάσιμες σε εμάς, οι οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν Προσωπικές Πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ φίλων σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για:

Nα επικοινωνούμε με εσάς και με άλλους στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας

Να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας, άλλων όρων, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» και άλλες πληροφορίες διοικητικής φύσης.

Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης, να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης απαιτήσεων, επεξεργασίας και διευθέτησης τους και, όπου υφίσταται, να αναλαμβάνουμε την διαχείριση διαφορών σχετικών με απαιτήσεις).

Να αξιολογούμε τις προϋποθέσεις υπαγωγής σας στα προγράμματα πληρωμών και να επεξεργαζόμαστε τα ασφάλιστρα σας και άλλες καταβολές.

Να παρέχουμε βελτιωμένη ποιότητα, εκπαίδευση και ασφάλεια (για παράδειγμα, σχετικά με ηχογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις στους αριθμούς επικοινωνίας μας).

Να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε άλλους εμπορικούς κινδύνους.

Να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης (πελατών μας).

Να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανόμενων πληροφοριών σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από επιλεγμένους τρίτους παρόχους) σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε εκφράσει.

Να εξασφαλίζουμε την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις δώρων και άλλες παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και να διαχειριζόμαστε αυτές. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες έχουν επιπλέον όρους, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για τον λόγο αυτό σας προτείνουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Να διευκολύνουμε την λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Να διαχειριζόμαστε την υποδομή μας και τις λειτουργίες της επιχείρησης μας και να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν οικονομικό έλεγχο, χρηματοοικονομικό και λογιστικό, συστήματα πληροφορικής, και διατήρησης δεδομένων και ιστοσελίδων και αρχείων, διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων.

Να επιλαμβανόμαστε παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση.

Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις , όπως αυτή περί καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας, να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες διαδικασίες και ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.

Να κατοχυρώνουμε και να αμυνόμεθα νομίμων δικαιωμάτων, να προστατεύουμε τις λειτουργίες μας ή αυτές οιωνδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας ή συνεταίρων μας στην ασφαλιστική αγορά, των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφαλείας ή ιδιοκτησίας ή/και των εταιρειών του ομίλου μας, των δικών σας ή των άλλων και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους ή να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

Διεθνής Μεταβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών

Λόγω της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ). Για παράδειγμα, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικές Πληροφορίες για την επεξεργασία απαιτήσεων διεθνούς ασφάλειας ταξιδίου και για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ενώ είστε στο εξωτερικό. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε πληροφορίες διεθνώς στις εταιρείες του ομίλου μας, σε παρόχους υπηρεσιών, σε συνεργάτες μας και σε κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές.

Χρήση/Γνωστοποίηση

Η «Dietetics.com.gr» δύναται να θέσει Προσωπικές Πληροφορίες στην διάθεση των:

Άλλων μερών ασφάλισης και τρίτων συνεργατών

Στα πλαίσια του μάρκετιγκ, της παροχής ασφάλισης και επεξεργασίας απαιτήσεων, η «Dietetics.com.gr» ενδέχεται να θέσει Προσωπικές Πληροφορίες στην διάθεση τρίτων, όπως άλλων ασφαλιστών, ανατασφαλιστών και μεσιτών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, διανομέων, συναφών συνεργατών μάρκετιγκ και πιστωτικών ιδρυμάτων , εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας .

Τρίτων Παρόχων υπηρεσιών

Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, όπως επαγγελματίες υγείας, λογιστές, εκτιμητές, ελεγκτές, πραγματογνώμονες, δικηγόροι και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματικοί σύμβουλοι, πάροχοι ιατρικής και ταξιδιωτικής βοήθειας, πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, συστημάτων τεχνολογίας, πάροχοι υπηρεσιών στήριξης και υποδοχής, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης, διαφήμισης, μάρκετιγκ, έρευνας και ανάλυσης αγοράς, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν πελάτες μας, διαχειριστές απαιτήσεων τρίτων, πάροχοι διαχείρισης εγγράφων και αρχείων, ερευνητές και διακανονιστές απαιτήσεων, σύμβουλοι κατασκευών, μηχανικοί, και εν γένει τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι μας συνδράμουν στην διενέργεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Αποδέκτες της δραστηριότητας της κοινωνικής σας δικτύωσης

Οι συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης φίλοι σας, άλλοι χρήστες ιστοσελίδας και ο πάροχος του λογαριασμού σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με την χρήση της κοινωνικής σας δικτύωσης, όπως αν συνδέσετε τον λογαριασμό σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από έναν άλλο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό σας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» ή εισέλθετε σε λογαριασμό σας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» από ένα άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνδέοντας τον λογαριασμό σας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» και τον άλλο λογαριασμό σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης μας εξουσιοδοτείτε να μοιραστούμε πληροφορίες με τον πάροχο υπηρεσιών του άλλου λογαριασμού σας μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατανοείτε ότι η χρήση των πληροφοριών που μοιραζόμαστε θα διέπεται από την πολιτική προστασίας απορρήτου του άλλου παρόχου ιστοσελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν θέλετε οι Προσωπικές Πληροφορίες να κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες ή με άλλο πάροχο υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε μην συνδέσετε τον άλλο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» και μην συμμετέχετε σε χρήση κοινωνικής δικτύωσης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr».

Aλλοι τρίτοι

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε δικαιούχους πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομία και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης), ιατρικά δίκτυα, παρόχους, ταξιδιωτικούς μεταφορείς, καθώς και αγοραστές και πιθανούς αγοραστές, άλλα μέρη σε μια υφισταμένη ή προτεινομένη αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, ανάθεση, μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή συναφή με όλο ή μέρος της επιχείρησης μας, των περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών μας. (Προκειμένου να ελεγχθούν οι παρασχεθείσες πληροφορίες και να ανιχνευθούν και προληφθούν περιπτώσεις απάτης, οι Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των ατυχημάτων) ενδέχεται να καταχωρηθούν σε αρχεία απαιτήσεων και να κοινοποιηθούν σε άλλους ασφαλιστές. Ενδέχεται να ερευνήσουμε τα αρχεία αυτά όταν χειρισθούμε απαιτήσεις για να ανιχνεύσουμε, αποτρέψουμε και ερευνήσουμε υποθέσεις απάτης).

Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν από εσάς, σε ανακοινώσεις, συζητήσεις (chat) σελίδες προφίλ και blogs και άλλες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» στις οποίες δύνασθε να αναρτήσετε πληροφορίες και υλικό (συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμού το Περιεχόμενο των Μέσων Κοινωνικής Διτκύωσης μας). Παρακαλούμε σημειώστε ότι οιαδήποτε πληροφορία που αναρτάτε ή αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών καθίσταται δημόσια πληροφορία και μπορεί να είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες και χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και στο ευρύ κοινό. Σας παροτρύνουμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες ή οιαδήποτε άλλη πληροφορία όταν χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr».

Ασφάλεια

Η «Dietetics.com.gr» θα λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ότι είναι 100% ασφαλής η μεταβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε μαζί μας) παρακαλούμε ειδοποιήστε μας αμέσως (Βλέπετε την ενότητα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Πληροφοριών» ανωτέρω).

Όταν η «Dietetics.com.gr» παρέχει Προσωπικές Πληροφορίες σε πάροχο υπηρεσιών, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών.

Τήρηση Προσωπικών Πληροφοριών

Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στην «Dietetics.com.gr» σχετικά με άλλα πρόσωπα, συμφωνείτε: α) να ενημερώσετε το πρόσωπο για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και β) να λάβετε οποιανδήποτε συγκατάθεση απαιτείται από τον νόμο για την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταβίβασης) Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Προσωπικές Πληροφορίες Άλλων Προσώπων

Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στην «Dietetics.com.gr» σχετικά με άλλα πρόσωπα, συμφωνείτε: α) να ενημερώσετε το πρόσωπο για το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Προστασίας  και β) να λάβετε οποιανδήποτε συγκατάθεση απαιτείται από τον νόμο για την συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταβίβασης) Προσωπικών Πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Προτιμήσεις σε θέματα Μάρκετινγκ

Θα σας παρέχουμε τακτικά την δυνατότητα να μας εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και μέσω των επικοινωνιών μας μαζί σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail στη διεύθυνση: ‘info’@kouklouberis.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24210 22373 ή στο fax στο 24210 44873 για να μας πείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με ενέργειες μάρκετινγκ και για να εκφράσετε την επιθυμία σας να διαγραφείτε από την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προωθητικές ενέργειες μας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετική με μάρκετιγκ από την «Dietetics.com.gr» εφεξής μπορείτε να διαγραφείτε από την λήψη τέτοιας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημερώνοντας μας στο: ‘info’@kouklouberis.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24210 22373 ή στο fax στο 24210 44873

Λήψη μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας (π.χ. SMS γραπτά μηνύματα)/τηλεφωνικές επικοινωνίες/ταχυδρομείο εκ μέρους μας: Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα κινητής τηλεφωνίας/τηλεφωνικές επικοινωνίες/ταχυδρομείο από την «Dietetics.com.gr» εφεξής δύνασθε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την λήψη σχετικών με μάρκετιγκ επικοινωνιών επικοινωνώντας στην άνω διεύθυνση.

Η γνωστοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας στις εταιρείες του ομίλου μας για σκοπούς του μάρκετιγκ τους: Εάν προτιμάτε να μην κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε σταθερή βάση στις εταιρείες του ομίλου μας για δικούς τους σκοπούς μάρκετιγκ, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την γνωστοποίηση αυτή στην ως άνω διεύθυνση.

Η γνωστοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας σε επιλεγμένους τρίτους συνεταίρους μας για τους σκοπούς μάρκετιγκ τους: Εάν προτιμάτε να μην κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε σταθερή βάση στους τρίτους συνεταίρους μας για δικούς τους σκοπούς μάρκετιγκ, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την γνωσατοποίηση αυτή στην ως άνω διεύθυνση.

Επιδιώκουμε να συμμορφωνόμαστε με την αίτηση διαγραφής σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να διαγραφείτε ως ανωτέρω περιγράφεται, δεν θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τις Βάσεις Δεδομένων τρίτων στους οποίους γνωστοποιήσαμε ήδη τις Προσωπικές Πληροφορίες (δηλαδή σε αυτούς προς τους οποίους παρείχαμε ήδη τις Προσωπικές σας Πληροφορίες την ημερομηνία στην οποία ανταποκριθήκαμε στην αίτηση σας για διαγραφή).

Αιτήματα Πρόσβασης και Διόρθωσης, Ερωτήματα και Ανησυχίες

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Εταιρείας μας σχετικά με ζητήματα Προσωπικών Πληροφοριών», για οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα ή αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή ανησυχία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες εξαιρούνται σύμφωνα με τον νόμο περί απορρήτου και προσωπικών δεδομένων από το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης, διαγραφής ή απόκρυψης.

Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr».

«Άλλες πληροφορίες» είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα σας, όπως:

Πληροφορίες λογισμικού πλοήγησης

Δεδομένα χρήσης App

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, pixel tags και άλλων τεχνολογιών

Δημογραφικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς και

Συγκεντρωτικές πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέξουν Άλλες Πληροφορίες με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων:

Μέσω του λογισμικού πλοήγησης σας ή ηλεκτρονικής συσκευής: Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται από τις περισσότερες ιστοσελίδες ή αυτομάτως μέσω της ηλεκτρονικής σας συσκευής, όπως η διεύθυνση IP σας (δηλαδή η διεύθυνση της συσκευής σας στο διαδίκτυο), ανάλυση οθόνης, έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος (Windows ή Μac), κατασκευαστής και μοντέλο της ηλεκτρονικής συσκευής, γλώσσα, έκδοση και τύπος λογισμικού πλοήγησης, ώρα επίσκεψης, σελίδες που επισκέφθησαν και το όνομα και η εκδοχή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» (όπως το App) που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να εξασφαλίσουμε ότι οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» λειτουργούν σωστά.

Μέσω της χρήσης από εσάς του App: Oταν μεταφέρετε αρχεία και χρησιμοποιείτε το App, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδεχομένως να παρακολουθήσουν και να συλλέξουν δεδομένα χρήσης App, όπως την ημερομηνία και ώρα που το App στην ηλεκτρονική σας συσκευή έχει πρόσβαση στους server μας και τι είδους πληροφορίες και αρχεία μεταφέρθηκαν στο App με βάση τον αριθμό της συσκευής σας.

Μέσω cookies: Τα cookies είναι πακέτα πληροφοριών που αποθηκεύονται απευθείας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το είδος του λογισμικού πλοήγησης, ο χρόνος που διήρκησε μέσω της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» οι σελίδες που επισκέφτηκαν, προτίμηση γλώσσας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για σκοπούς ασφάλειας, διευκόλυνση της πλοήγησης, την πιο αποτελεσματική παρουσίαση πληροφοριών, να εξατομικεύσουμε την επίσκεψη σας όσο χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» ή για να συλλέξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr». Επιπλέον, τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρουσιάζουμε διαφημίσεις και προσφορές που είναι πολύ πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να καταγράφουμε της αντιδράσεις σας σε διαφημίσεις μας και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα cookies ή άλλα αρχεία για να καταγράφουμε τη χρήση σας άλλων ιστοσελίδων.

Κατωτέρω παρατίθεται μια περιγραφή όλων των cookies που χρησιμοποιούμε, πώς λειτουργούν, τα δεδομένα που συλλέγουν σχετικά με εσάς και πως τα χρησιμοποιούμε:,

Geo Location cookie – Όταν ένας επισκέπτης επισκέπτεται μία από της σελίδες μας για πρώτη φόρα, διαβάζουμε την τοποθεσία του από την διεύθυνση ΙΡ του και χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να υποθέσουμε την ιστοσελίδα της χώρας που θέλει να επισκεφτεί. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι εντελώς ακριβής έτσι όταν επιλέξει ιστοσελίδα συγκεκριμένης χώρας, χρησιμοποιούμε ένα cookie για να αποθηκεύσουμε την πληροφορία αυτή και την γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης για να δει την ιστοσελίδα. Την επόμενη φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα ο χρήστης, διαβάζουμε το cookie και παρουσιάζουμε την ιστοσελίδα της χώρας και την γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τελευταία επίσκεψη. Αυτό αποσκοπεί στην διευκόλυνση του να μην χρειάζεται ένας χρήστης να επιλέγει ξανά την ιστοσελίδα της χώρας κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Καμιά Προσωπική Πληροφορία δεν συλλέγεται ή χρησιμοποιείται από το cookie.

Site Catalyst cookie (by Adobe) – Το cookie αυτό μας επιτρέπει να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με το πως οι επισκέπτες φθάνουν στην ιστοσελίδα μας, και ύστερα πως την χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που μπορεί να ερευνήσουν, περιεχόμενου που μπορεί να δουν και βημάτων που οδήγησαν σε μια ολοκληρωμένη ή εγκαταλειμμένη πώληση. Χρησιμοποιούμε τις συγκεντρωτικές αυτές πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τις ιστοσελίδες μας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα κα οι ανάγκες των χρηστών καλύτερα και για να παρέχουμε πιο σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. Το cookie τοποθετείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη μόνο σε προσωρινή βάση. Το cookie δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί Προσωπικές Πληροφορίες των επισκεπτών. Καταγράφει ένα ανώνυμο κωδικό ο οποίος αναγνωρίζει τους χρήστες και αυτός ο κωδικός «ακολουθεί» τον χρήστη κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τις συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες για στατιστική ανάλυση.

DoubleClick cookies – Τοποθετούμε ένα ανιχνευτικό pixel cookie στις συσκευές όλων το επισκεπτών μας για σκοπούς διαφήμισης με πανό. Χρησιμοποιούμε τα cookies αυτά για να γνωρίζουμε ότι ένας επισκέπτης επισκέφθηκε ξανά στο παρελθόν την ιστοσελίδα μας και να τοποθετήσουμε στην συνέχεια ένα κατάλληλο διαφημιστικό πανό σε ιστοσελίδα διαδικτύου με την οποία συνδεόμαστε. Καμιά Προσωπική Πληροφορία δεν συλλέγεται. Μια από της διαφημιστικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε είναι η Google, Inc. Εμπορευόμενη ως DoubleClick. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DoubleClick cookie, ή για να επιλέξετε να σταματήσει η χρήση του διαφημιστικού DoubleClick cookie παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα  https://www.google.com/privacy/ads/.

Affiliate cookie – Χρησιμοποιούμε ένα ανιχνευτικό pixel cookie, το οποίο τοποθετείται στην συσκευή του επισκέπτη και συλλέγει μονό το transaction ID (που αναγνωρίζει οποιανδήποτε συσχετιζόμενη ιστοσελίδα από την οποία προήρθε ο επισκέπτης) και την σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας. Αυτό επιτρέπει στο συσχετιζόμενο δίκτυο να ανιχνεύει συσχετιζόμενες πωλήσεις και να εξασφαλίζει ότι ένα συσχετιζόμενο μέρος πιστώνεται για την πώληση που απευθύνθηκε σε εμάς. Η διαδικασία αυτή δεν εμπεριέχει διαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών.

Optimost cookie – Χρησιμοποιούμε αυτό το cookie για να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο επίσκεψης, που μας πληροφορούν για το πότε το cookie αποθηκεύτηκε στη συσκευή του επισκέπτη και από ποίο τμήμα, κύμα και δημιουργική έκδοση προήρθε. Το cookie έχει ένα ανώνυμο «αριθμό επισκέπτη», που είναι ένας τυχαίος αριθμός μέσω του οποίου αναγνωρίζεται ο χρήστης, ούτως ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε μεταξύ μοναδικών και/ή επανειλημμένων χρηστών. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν Προσωπικές Πληροφορίες. Για να δείτε την Πρακτική περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών Optimost, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy

Χρήση Pixel tags, web beacons, clear GIFs και άλλων συναφών τεχνολογιών: Αυτές πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με άλλες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» και ηλεκτρονική αλληλογραφία μορφής HTML για να καταγραφούν, μεταξύ άλλων, οι ενέργειες χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» και παραληπτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αξιολογηθεί η επιτυχία των εκστρατειών μάρκετινγκ μας και συγκεντρωθούν στατιστικά σχετικά με την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» και τα ποσοστά ανταπόκρισης.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης Omniture της Adobe, η οποία χρησιμοποιεί cookies και web beacons για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας από τους καταναλωτές έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να την βελτιώνουμε. Η Adobe δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που τους παρέχουμε περαιτέρω από το τι χρειάζεται για να μας βοηθήσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Omniture της Adobe, συμπεριλαμβανομένου του πώς να διαγραφείτε, επισκεφτείτε την σελίδα  https://www.omniture.com/privacy/policy#optout

Φυσική τοποθεσία: Σύμφωνα με τον εφαρμοστέο Νόμο, μπορεί να συλλέγουμε τη φυσική τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής, για παράδειγμα, χρήση δορυφόρου, κινητού τηλεφώνου ή σήματος Wi Fi. Μπορεί να χρησιμοποιούμε τη φυσική τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενα βασιζόμενοι στην τοποθεσία που βρίσκεστε. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας στο μάρκετινκγ όπως μας έχουν επισημανθεί ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορεί να μοιραστούμε τη τοποθεσία της ηλεκτρονικής σας συσκευής σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικά με διαφημίσεις που έχετε δει και άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε μαζί με τους συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ προκειμένου να τους επιτρέψουμε να σας παρέχουν πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο και να μελετήσουμε την επίδραση της διαφημιστικής καμπάνιας. Σε κάποιες περιστάσεις μπορεί να σας ζητηθεί να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις ή/και την κοινοποίηση της τοποθεσίας της συσκευής σας, αλλά αν επιλέξετε να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις ή/και την κοινοποίηση, εμείς ή/και οι συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις κατάλληλες εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενα.

Από εσάς: Μερικές πληροφορίες (για παράδειγμα η τοποθεσία σας ή το μέσο επικοινωνίας που προτιμάτε) συλλέγονται όταν εσείς τις παρέχεται οικιοθελώς. Με τις πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να γίνει η αναγνώρισή σας εκτός εάν συνδυαστούν με Προσωπικές Πληροφορίες.

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες: Μπορεί να συγκεντρώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες (για παράδειγμα, μπορεί να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών μας που έχουν ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό κωδικό περιοχής).

Παρακαλώ σημειώστε ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλες Πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε διαφορετικά σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να μεταχειριζόμαστε Άλλες Πληροφορίες ως Προσωπικές Πληροφορίες, τότε, επιπρόσθετα με τις χρήσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Άλλες Πληροφορίες που Συλλέγουμε» ανωτέρω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλες Πληροφορίες για όλους τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε Προσωπικές Πληροφορίες.

Υπηρεσίες τρίτων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν αφορά, και  δεν ευθυνόμαστε για το απόρρητο, πληροφοριών ή άλλες  πρακτικές οιωνδήποτε τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε τρίτων, που διαχειρίζονται οιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία με τις οποίες  οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» είναι συνδεδεμένες. Η παραπομπή σε Ιστοσελίδα που περιλαμβάνεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr»  δεν υποδηλώνει έγκριση της συνδεδεμένης ιστοσελίδας από εμάς ή από εταιρείες του ομίλου μας.

Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr» από Ανήλικους

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της «Dietetics.com.gr» δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της «Dietetics.com.gr».

Aλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές την επιχειρηματικής μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις. Θα αναρτήσουμε τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε να δείτε την «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου για να δείτε την τελευταία ενημέρωση.